Your Cart

Hotline: 0968 57 57 3 7

Mang Đến Cho Bạn Sản Phẩm Và Dịch Vụ Cao Cấp

Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Văn bản được đề xuất: Chúng tôi là một trang web chuyên cung cấp trang sức bạc cao cấp. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm đa dạng, phù hợp với nhiều nhu cầu của khách hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi tại địa chỉ: https://trangsucbaccaocap.com.

Bình luận

Văn bản được đề xuất: Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, chúng tôi sử dụng một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của khách hàng (còn được gọi là hash) để xác định khách hàng có đang sử dụng dịch vụ Gravatar hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chúng tôi chấp thuận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn sẽ được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Media

Văn bản được đề xuất: Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích bạn tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Điều này giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn, vì khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Văn bản được đề xuất: Nếu bạn viết bình luận trong website của chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin của bạn như tên, địa chỉ email và địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất sẽ được lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất sẽ được lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, chúng tôi sẽ lưu trữ một cookie bổ sung trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó sẽ tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Văn bản được đề xuất: Trang web này có thể chứa nội dung được nhúng từ các trang web khác như video, hình ảnh, bài viết, v.v. Những nội dung này được hiển thị trên trang web này một cách chính xác như khi bạn truy cập trực tiếp vào trang web ban đầu.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng những trang web này có thể thu thập thông tin của bạn, sử dụng cookie, các trình theo dõi bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó. Nếu bạn đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web đó, họ có thể theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Văn bản được đề xuất: Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại mật khẩu.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Văn bản được đề xuất: Nếu bạn để lại bình luận, chúng tôi sẽ giữ lại bình luận và siêu dữ liệu của nó vô thời hạn. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để tự động phát hiện và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì chờ duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào (ngoại trừ tên người dùng). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Văn bản được đề xuất: Nếu bạn có tài khoản hoặc đã để lại bình luận trên trang web này, bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn một bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn. Nếu bạn muốn xóa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn, bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi thực hiện điều đó. Tuy nhiên, đối với những dữ liệu mà chúng tôi có nghĩa vụ giữ lại để thực hiện các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật, chúng tôi không thể thực hiện yêu cầu của bạn.

Dữ liệu của bạn được gửi đến đâu

Văn bản được đề xuất: Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra bằng dịch vụ tự động phát hiện spam.