Tôi có thể đặt sản phẩm như mẫu nhưng bằng chất liệu yêu cầu không?

Trả lời: Quý khách có thể đặt sản phẩm bằng nguyên liệu quý theo yêu cầu. Bạc Tiến Mạnh sẽ báo giá theo nguyên liệu yêu cầu của quý khách.

Có thể đặt sản phẩm bằng chất liệu khác không?
Có thể đặt sản phẩm bằng chất liệu khác không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *