Bộ sưu tập mặt dây chuyền bạc, Trang sức bạc, Khuyên Tai, Hoa Tai, Vòng bạc, Lắc bạc, Nhẫn bạc, Bạc cao cấp, Bạc Thái Lan, Đồ trang sức, Bạc Thái, Nữ trang

950.000
950.000
820.000
880.000

Dây Chuyền Bạc Cao Cấp

Dây Chuyền Bạc Đôi Miss You DCD007

880.000
825.000
850.000
950.000

Dây Chuyền Bạc Cao Cấp

Dây Chuyền Nhẫn Đôi Ngôi Sao DCD001

950.000