Nhẫn Nữ Ngọc Trai – Ngọc trai tự nhiên kết hợp với trang sức bạc cao cấp tạo nên nhẫn bạc gắn ngọc trai vô cùng đẹp và sang trọng, thể hiện nét quyền uy, sự khát khao và mạnh mẽ nơi người phụ nữ.

1.250.000
1.060.000
1.165.000
980.000

Trang Sức Ngọc Trai

Nhẫn ngọc trai HCM NNT032

910.000
890.000

Trang Sức Ngọc Trai

Nhẫn ngọc trai NNT030

1.080.000
1.950.000
1.050.000
1.070.000
850.000
1.195.000
1.050.000
1.190.000

Trang Sức Ngọc Trai

Nhẫn ngọc trai hcm NNT022

770.000

Trang Sức Ngọc Trai

Tìm mua nhẫn ngọc trai NNT021

920.000
950.000
950.000

Trang Sức Ngọc Trai

Nhẫn nữ ngọc trai đen NNT017

1.170.000
1.450.000
1.350.000
1.050.000
1.080.000
930.000
1.050.000
1.150.000
1.350.000
1.380.000
1.110.000

Trang Sức Ngọc Trai

Nhẫn ngọc trai đen NNT006

1.480.000
1.350.000
890.000
1.460.000

Trang Sức Ngọc Trai

Nhẫn ngọc trai đẹp NNT002

Được xếp hạng 3.00 5 sao
1.250.000

Trang Sức Ngọc Trai

Nhẫn ngọc trai Hà Nội NNT001

1.580.000