Bộ sưu tập mặt dây chuyền bạc, Trang sức bạc, Khuyên Tai, Hoa Tai, Vòng bạc, Lắc bạc, Nhẫn bạc, Bạc cao cấp, Bạc Thái Lan, Đồ trang sức, Bạc Thái, Nữ trang

880.000
880.000
950.000