Bộ sưu tập của Bạc Tiến Mạnh đa dạng về màu sắc như ngọc trai đen, trắng,…

1.250.000
1.150.000

Dây Chuyền Ngọc Trai

Dây chuyền ngọc trai đẹp DNT034

1.100.000
1.150.000
1.230.000
1.280.000
1.450.000
1.480.000
1.650.000
1.380.000
1.450.000
1.150.000

Dây Chuyền Ngọc Trai

Trang sức ngọc trai đẹp DNT025

2.850.000

Dây Chuyền Ngọc Trai

Dây chuyền ngọc trai DNT024

1.150.000
1.250.000
1.150.000
1.350.000

Dây Chuyền Ngọc Trai

Trang sức ngọc trai DNT020

1.450.000
1.280.000
1.450.000
1.850.000
1.250.000
1.550.000
1.350.000
1.480.000

Dây Chuyền Ngọc Trai

Dây chuyền ngọc trai đen DNT012

1.680.000

Dây Chuyền Ngọc Trai

Chuỗi dây chuyền ngọc trai DNT011

0
1.350.000

Dây Chuyền Ngọc Trai

Shop dây chuyền ngọc trai DNT009

1.280.000
1.450.000

Dây Chuyền Ngọc Trai

Sợi dây chuyền ngọc trai DNT007

7.980.000
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1.850.000

Dây Chuyền Ngọc Trai

Dây chuyền ngọc trai đẹp DNT005

1.450.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2.850.000
1.550.000
1.350.000