Dây chuyền bạc nam xi đen thái DA002

4.250.000 3.825.000