Lắc tay bạc nam
lac-tay-bac-nam-DCN009b
lac-tay-bac-nam-DCN009a

Lắc bạc nam đầu rồng ngâm ngọc LTN006

2.980.000