Nhẫn mỹ bạc nam đá xanh NBN036

1.860.000 1.760.000