1.480.000
1.550.000
1.230.000
1.450.000

Dây Chuyền Ngọc Trai

Trang sức ngọc trai đẹp DNT025

2.850.000
1.850.000

Dây Chuyền Ngọc Trai

Shop dây chuyền ngọc trai DNT001

1.530.000
1.650.000
LH: 0971 505 246
1.250.000

Trang Sức Ngọc Trai

Hoa tai ngọc trai HTNNT21

1.150.000
750.000
950.000
895.000
880.000
1.580.000
1.150.000
1.150.000
1.285.000
1.250.000
1.150.000

Dây Chuyền Ngọc Trai

Dây chuyền ngọc trai đẹp DNT034

1.100.000
1.150.000
1.280.000
1.480.000
1.380.000
1.450.000
1.150.000

Dây Chuyền Ngọc Trai

Dây chuyền ngọc trai DNT024

1.150.000
1.250.000
1.150.000
1.350.000

Dây Chuyền Ngọc Trai

Trang sức ngọc trai DNT020

1.450.000
1.280.000
1.450.000
1.250.000