1.480.000
1.550.000
1.230.000
1.450.000

Dây Chuyền Ngọc Trai

Trang sức ngọc trai đẹp DNT025

2.850.000
1.850.000

Dây Chuyền Ngọc Trai

Shop dây chuyền ngọc trai DNT001

1.530.000
1.650.000
LH: 0971 505 246
1.150.000

Dây Chuyền Ngọc Trai

Dây chuyền ngọc trai đẹp DNT034

1.100.000
1.150.000
1.280.000
1.480.000
1.380.000
1.450.000
1.150.000

Dây Chuyền Ngọc Trai

Dây chuyền ngọc trai DNT024

1.150.000
1.250.000
1.150.000
1.350.000

Dây Chuyền Ngọc Trai

Trang sức ngọc trai DNT020

1.450.000
1.280.000
1.450.000
1.250.000
1.550.000
1.350.000

Dây Chuyền Ngọc Trai

Dây chuyền ngọc trai đen DNT012

1.680.000
1.350.000

Dây Chuyền Ngọc Trai

Shop dây chuyền ngọc trai DNT009

1.280.000
1.450.000

Dây Chuyền Ngọc Trai

Sợi dây chuyền ngọc trai DNT007

7.980.000
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1.850.000

Dây Chuyền Ngọc Trai

Dây chuyền ngọc trai đẹp DNT005

1.450.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2.850.000
1.350.000