12 %
OFF
Save 65.000₫
560.000 495.000
3 %
OFF
Save 10.000₫
Được xếp hạng 5.00 5 sao
315.000 305.000
3 %
OFF
Save 10.000₫
295.000 285.000
21 %
OFF
Save 700.000₫
3.400.000 2.700.000
30 %
OFF
Save 260.000₫
875.000 615.000
31 %
OFF
Save 230.000₫
750.000 520.000
4 %
OFF
Save 10.000₫
285.000 275.000
20 %
OFF
Save 200.000₫
Được xếp hạng 4.33 5 sao
990.000 790.000
4 %
OFF
Save 10.000₫
285.000 275.000
8 %
OFF
Save 50.000₫
595.000 545.000

TRANG SỨC BẠC ĐÔI

31 %
OFF
Save 230.000₫
750.000 520.000
1.450.000
1.950.000
1.580.000
1.850.000
1.880.000
LH: 0971 505 246
2.450.000
530.000
530.000
530.000
530.000
530.000
530.000
530.000
530.000
530.000
530.000
1.450.000
1.950.000
1.580.000
1.850.000
1.880.000
LH: 0971 505 246
2.450.000
31 %
OFF
Save 1.110.000₫
3.560.000 2.450.000
880.000
950.000

TRANG SỨC BẠC NAM

3 %
OFF
Save 10.000₫
395.000 385.000
LH: 0971 505 246
1.450.000
1.890.000
9 %
OFF
Save 200.000₫
2.285.000 2.085.000
31 %
OFF
Save 550.000₫
1.800.000 1.250.000
1.480.000
1.865.000
7 %
OFF
Save 200.000₫
2.795.000 2.595.000

TRANG SỨC BẠC NỮ

7 %
OFF
Save 100.000₫

Bộ Trang Sức Bạc Nữ

Bộ trang sức bạc nữ BTSN016

1.450.000 1.350.000
LH: 0971 505 246
790.000
550.000
36 %
OFF
Save 455.000₫
1.250.000 795.000
745.000
28 %
OFF
Save 200.000₫
725.000 525.000
845.000
425.000
495.000

TRANG SỨC NGỌC TRAI

Dây Chuyền Ngọc Trai

Dây chuyền ngọc trai DNT024

1.150.000

Trang Sức Ngọc Trai

Hoa tai ngọc trai HTNNT21

1.150.000

Bộ Trang Sức Ngọc Trai

Bộ trang sức ngọc trai BNT002

2.730.000

Trang Sức Ngọc Trai

Hoa tai ngọc trai đẹp HTNNT17

785.000

Bộ Trang Sức Ngọc Trai

Bộ trang sức ngọc trai đẹp BNT023

3.450.000

Dây Chuyền Ngọc Trai

Trang sức ngọc trai DNT020

1.450.000
1.450.000
950.000
1.285.000

Trang Sức Ngọc Trai

Hoa tai gắn ngọc trai HTNNT14

780.000

TRANG SỨC TRẺ EM

100.000
100.000
415.000
160.000
490.000
615.000
495.000
100.000

TRANG SỨC CƯỚI

7 %
OFF
Save 900.000₫
12.103.000 11.203.000
13 %
OFF
Save 900.000₫
6.879.000 5.979.000
41 %
OFF
Save 1.800.000₫
4.360.000 2.560.000
20 %
OFF
Save 1.902.000₫
9.513.000 7.611.000
25 %
OFF
Save 1.100.000₫
4.335.000 3.235.000
3 %
OFF
Save 100.000₫

Trang Sức Cưới

Nhẫn cưới hà nội NC001

3.200.000 3.100.000
17 %
OFF
Save 1.000.000₫
5.740.000 4.740.000
1 %
OFF
Save 100.000₫
6.780.000 6.680.000
17 %
OFF
Save 600.000₫
3.517.000 2.917.000

TIN TỨC & SỰ KIỆN