-12%
560.000 495.000
-21%
3.400.000 2.700.000
-20%
990.000 790.000
-3%
315.000 305.000
-30%
875.000 615.000
-3%
295.000 285.000
-4%
285.000 275.000
-4%
285.000 275.000
-8%
595.000 545.000
-4%
285.000 275.000

TRANG SỨC BẠC ĐÔI

-31%
750.000 520.000
530.000

Trang Sức Đôi

Nhẫn đôi ND091

680.000
530.000
530.000
530.000

Trang Sức Đôi

Nhẫn đôi ND087

530.000
680.000
530.000
530.000
530.000

Trang Sức Đôi

Nhẫn cặp Huế ND082

530.000
530.000
530.000
530.000
530.000
530.000
530.000
-31%
3.560.000 2.450.000
-20%
2.450.000 1.950.000
-13%
3.200.000 2.800.000
1.650.000
-10%
1.950.000 1.750.000
1.750.000
880.000
950.000

TRANG SỨC BẠC NAM

4.250.000
-21%
1.550.000 1.230.000
-11%
1.795.000 1.595.000
-27%
2.732.000 1.990.000
-27%
1.500.000 1.100.000
1.050.000
1.935.000
-9%
2.285.000 2.085.000
685.000

TRANG SỨC BẠC NỮ

425.000
750.000
485.000

Trang Sức Nữ

Khuyên mũi bạc KMN003

0
-2%
495.000 485.000
-10%
485.000 435.000
-7%
1.450.000 1.350.000
495.000
795.000
550.000

TRANG SỨC NGỌC TRAI

1.050.000
1.380.000

Dây Chuyền Ngọc Trai

Shop dây chuyền ngọc trai DNT009

1.280.000
890.000

Trang Sức Ngọc Trai

Nhẫn nữ ngọc trai đen NNT017

1.170.000
1.350.000
950.000
1.350.000
1.950.000
1.850.000

TRANG SỨC TRẺ EM

425.000
615.000
495.000
450.000
415.000
160.000

Dây Bạc Trẻ Em

Lắc bạc cho bé LTE0022

425.000
490.000
100.000

TRANG SỨC CƯỚI

-20%
9.513.000 7.611.000
-17%
3.517.000 2.917.000
-25%
4.335.000 3.235.000
-13%
6.879.000 5.979.000
-41%
4.360.000 2.560.000
-1%
6.780.000 6.680.000
-7%
12.103.000 11.203.000
-17%
5.740.000 4.740.000

TIN TỨC & SỰ KIỆN