-12%
560.000 495.000
-21%
3.400.000 2.700.000
-20%
990.000 790.000
-3%
315.000 305.000
-30%
875.000 615.000
-3%
295.000 285.000
-4%
285.000 275.000
-4%
285.000 275.000
-8%
595.000 545.000
-4%
285.000 275.000

TRANG SỨC BẠC ĐÔI

-31%
750.000 520.000
530.000

Trang Sức Đôi

Nhẫn đôi ND091

680.000
530.000
530.000
530.000

Trang Sức Đôi

Nhẫn đôi ND087

530.000
680.000
530.000
530.000
530.000
480.000
600.000
-31%
750.000 520.000
530.000
530.000
680.000
530.000
680.000
-31%
3.560.000 2.450.000
-20%
2.450.000 1.950.000
-13%
3.200.000 2.800.000
1.650.000
-10%
1.950.000 1.750.000
1.750.000
880.000
950.000

TRANG SỨC BẠC NAM

1.850.000
-4%
285.000 275.000
1.480.000
1.350.000
-13%

Dây Chuyền Bạc Nam

Dây chuyền nam rẻ đẹp DA019

4.320.000 3.750.000
-12%
865.000 765.000
1.950.000
3.650.000
685.000

TRANG SỨC BẠC NỮ

435.000

Trang Sức Nữ

Nhẫn cho nữ NU036

580.000
435.000
670.000
-8%

Bộ Trang Sức Bạc Nữ

Bộ nữ trang sức bạc BTSN037

1.185.000 1.085.000

Trang Sức Nữ

Khuyên mũi bạc KMN007

0
520.000
665.000

TRANG SỨC NGỌC TRAI

Trang Sức Ngọc Trai

Nhẫn ngọc trai HCM NNT032

910.000
850.000

Trang Sức Ngọc Trai

Nhẫn ngọc trai NNT030

1.080.000
950.000

Trang Sức Ngọc Trai

Nhẫn ngọc trai hcm NNT022

770.000

Trang Sức Ngọc Trai

Nhẫn ngọc trai đẹp NNT002

1.250.000
1.850.000

Trang Sức Ngọc Trai

Nhẫn nữ ngọc trai đen NNT017

1.170.000

Bộ Trang Sức Ngọc Trai

Mua trang sức ngọc trai BNT017

1.895.555
1.050.000

TRANG SỨC TRẺ EM

680.000
425.000
425.000
425.000
490.000
425.000
615.000

Trang Sức Trẻ Em

Lắc tay trẻ em TSTE016

490.000

Dây Bạc Trẻ Em

Lắc bạc cho bé LTE0022

425.000

TRANG SỨC CƯỚI

-1%
6.780.000 6.680.000
-17%
3.517.000 2.917.000
-13%
6.879.000 5.979.000
-20%
9.513.000 7.611.000
-7%
12.103.000 11.203.000
-41%
4.360.000 2.560.000
-17%
5.740.000 4.740.000
-25%
4.335.000 3.235.000

TIN TỨC & SỰ KIỆN